Thursday, April 29, 2010

ASHABUL A'ARAF


ASHABUL ‘A’RAF : iaitu golongan yang amal kebaikan dan kejahatannya itu ‎sama ‎banyak. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke Neraka, ‎tetapi ‎mereka lebih lambat masuk ke Surga daripada golongan ‘Ashabul yamin’ ‎yang ‎setelah menempuh sirotul mustaqim, tidak ada halangan lagi untuk masuk ke ‎Surga. ‎Tetapi bagi golongan ‘Ashabul A’raf’, setelah mereka menempuh ‘Shiratal ‎mustaqim’ ‎mereka masih lagi dihalang untuk ke Syurga.‎

Mereka akan didera atau dihukum oleh Allah s.w.t. di hujung ‘Siratal Mustaqim’. ‎‎Bagaimana deraan Allah swt. terhadap mereka? Deraan yang dikenakan Allah swt. ‎‎kepada golongan ‘Ashabul A’raf’ ialah mereka diperintahkan supaya meminta satu ‎‎amal kebajikan daripada penghuni Syurga. Siapa dari golongan mereka yang diberi ‎‎oleh penghuni Syurga satu amal kebajikan, maka dia dizinkan untuk masuk ke ‎‎Syurga. Maka mundar-mandirlah mereka untuk meminta belas kasihan penghuni-‎‎penghuni Syurga. Setelah sekian lama, maka barulah Allah swt. masukkan ke dalam ‎‎hati penghuni Syurga untuk memberikan kepada mereka satu amalan kebajikan.‎

Tetapi anehnya, orang yang mempunyai banyak amal kebajikannya tidak mahu ‎‎langsung memberikan satu amalan kebajikannya kepada golongan ini. Sebaliknya ‎‎mereka yang memberikan amal kebajikannya ialah orang yang mempunyai lebih ‎‎satu saja amalan kebajikannya.‎

Maka Allah swt. pun berfirman kepada golongan ini yang antara lain,‎
‎“Sekiranya kamu hamba-hamba-Ku yang mempunyai lebih satu amalan kebajikan, ‎begitu pemurah kepada hamba-hamba-Ku dan terus ke Syurga, ‎maka sesungguhnya ‎Aku lebih pemurah dari itu.”‎

Maka dengan ini hamba Allah yang pemurah itu pun dinaikkan darjatnya oleh Allah ‎‎swt. di Syurga. Inilah kelebihan yang dikuruniakan oleh Allah swt. kepada mereka di ‎‎Akhirat.‎

No comments:

Post a Comment